Tài liệu
Các bài thi sát hạch lái xe trong hình hạng B1, B2, C

Các bài thi sát hạch lái xe trong hình hạng B1, B2, C

Các bài thi sát hạch lái xe trong hình hạng B1, B2, C được hướng dẫn tại Công văn 3207/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020.
Bài giảng lý thuyết đào tạo lái xe ô tô, mô tô các hạng

Bài giảng lý thuyết đào tạo lái xe ô tô, mô tô các hạng

Các bài giảng trình bày dưới dạng trình chiếu Powerpoint đang được giảng dạy tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe...
Ứng dụng ôn tập thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô trên điện thoại (iPhone, Android)

Ứng dụng ôn tập thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô trên điện thoại (iPhone, Android)

Ứng dụng trên điện thoại gồm đầy đủ 600 câu hỏi mới nhất năm 2020 với 60 câu điểm liệt dùng cho sát hạch, cấp giấy...
Phần mềm ôn tập thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô trên máy tính PC (Hệ điều hành Windows)

Phần mềm ôn tập thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô trên máy tính PC (Hệ điều hành Windows)

Phần mềm ôn tập thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô môn Pháp luật giao thông đường bộ
Quy định của nhà nước về mức thu phí, lệ phí thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô [Áp dụng từ 01/08/2023]

Quy định của nhà nước về mức thu phí, lệ phí thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô [Áp dụng từ 01/08/2023]

Thông tư số 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu phí mới cho sát hạch lái xe, áp dụng từ 1/8 thay cho thông tư...
Quy định của nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Quy định của nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép...
zalo
hotline